Educatieve theater en poppenspel projecten van groep 1 t/m 5

Het Aldo theater biedt diverse beeldende theaterprojecten voor de groepen 1/2 en 3 t/m 5. Voor groep 1/2 bieden wij het poppenspel project: zelf een pop maken uit wegwerpmaterialen of lappen en ermee een korte voorstelling maken. Maak je eigen held, vriendje of dier pop en leer ermee spelen. De kinderen maken eerst zelf een pop en samen in kleine groepen leren ze deze te bespelen en mogen ze laten zien welk verhaal ze hebben gemaakt.

Voor de groepen 3 t/m 5 bieden wij theaterprojecten op maat: verschillende thema’s zijn mogelijk zoals: familie, vriendschap, anders zijn of scheiding; ‘hey ik heb vier ouders’ . Ook maken wij projecten op maat. De leerlingen leren spelenderwijs en in samenspel theatertermen kennen als: samenspel, improvisatie, mijn eigen verhaal en teksttoneel. Aan het einde van het traject voeren ze een eigen gemaakte, korte voorstelling op.

Het Aldo theater werkt/speelt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en spelplezier. Het boek: Geluk voor kinderen van Leo Bouwman is de leidraad voor ons werken/spelen. Het is vertaald in 7 pijlers: Geluk doorgeven, positief denken, dankbaarheid, talenten ontwikkelen, zelfvertrouwen en durven dromen. Wij werken niet met goed of fout maar vanuit de positieve psychologie 🙂 zowel met de kinderen alsook met de leerkrachten.