Kroko…bil

Kleine Krokodil Kroki wordt steeds groter en als mama Krokodil even niet oplet gaat Kroki op pad, de wereld in. Hij is een Krokodil en voor niemand bang !!!
Familie Kikker weet dat ze moeten opletten, maar voor zo’n kleintje… daar moeten ze echt om lachen.
Ze zingen: Krokibil… Kikker in je bil… let maar op want anders bijten wij in je bil !!!
En dan mist Kroki zijn mama en moeten alle kinderen meehelpen om Krokodillenmama te roepen, waar ben je nou. (ik ben toch een beetje bang…)

Een voorstelling over groot worden en alleen op pad gaan.
Over Mama en Papa missen en toch weer weg gaan.
Een voorstelling met veel liedjes en weinig taal.

Duur van de voorstelling: 35 minuten
Spel en muziek: Ina Geisler/Aldo theater
Poppen en idee: Luus Kuperus / Ina Geisler

Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. En voor veel andere gelegenheden.